Οι βασικοί στόχοι του έργου PROSFORA με τίτλο: Προσκυνήματα και Προσκυνηματικές περιηγήσεις στην Ελλάδα και την Αλβανία

Ο Θρησκευτικός Τουρισμός δεν είναι τάση, αποτελεί μια εναλλακτική μορφή τουρισμού που πηγάζει από την ανάγκη των πιστών να γνωρίσουν τη μεγαλοπρέπεια της πίστης τους και να έρθουν πιο κοντά στη θρησκεία τους. Αυτή η ανάγκη και αναζήτηση των πιστών έχει αποτελέσει εδώ και δεκάδες χρονιά, τον κύριο λόγο επίσκεψης και ανάδειξης συγκεκριμένων θρησκευτικών προορισμών και μνημείων. Ακριβώς μια τέτοια ιδιαίτερης θρησκευτικής, πολιτιστικής και ιστορικής αξίας περιοχή, εντοπίζεται από το έργο με το ακρωνύμιο PROSFORA, στη διασυνοριακή περιοχή μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου (Ελλάδα), της Περιφέρειας Αργυροκάστρου και της Περιφέρειας Κορυτσάς (Αλβανία).

Βασικό σκοπό του PROSFORA αποτελεί η προβολή και η ανάδειξη των θρησκευτικών μνημείων υψηλής αξίας που βρίσκονται στις παραπάνω περιοχές. Στην υλοποίηση του έργου συμμετέχουν από την ελληνική πλευρά η Μητρόπολη Ιωαννίνων, η Περιφέρεια Ηπείρου και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ενώ από την αλβανική πλευρά συμμετέχουν ο Δήμος Αργυροκάστρου, η Μητρόπολη Αργυροκάστρου και η Μητρόπολη Κορυτσάς.

Οι βασικές επιδιώξεις και στόχοι του έργου PROSFORA, είναι:

  • Η ανάδειξη επιλεγμένων τόπων λατρείας και η αύξηση του προσκυνηματικού τουρισμού στην επιλέξιμη περιοχή, με παράλληλη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών.
  • Η διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας στον τομέα της ανάδειξης και αξιοποίησης θρησκευτικών τόπων λατρείας στη μεθόριο, αναγνωρίζοντας και προβάλλοντας την ιστορική και πολιτισμική τους συνέχεια.
  • Η βελτίωση της ελκυστικότητας και η οργανωμένη υποστήριξη της τουριστικής ανάπτυξης των περιοχών παρέμβασης.
  • Η στήριξη πρωτοβουλιών για την αειφόρο αξιοποίηση των ιστορικών και πολιτιστικών πόρων στην περιοχή παρέμβασης.

Στην κατεύθυνση αυτή, η Μητρόπολη Ιωαννίνων πρόσφατα έθεσε σε λειτουργία  το Κέντρο Πληροφόρησης και Προβολής, στο κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων, σε ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο χώρο, έναντι του νεόδμητου Ιερού Ναού Αγίου Παϊσίου. Το Κέντρο λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα – Παρασκευή, ενώ εξειδικευμένο στέλεχος παρέχει πλήρη πληροφόρηση και ενημέρωση στους επισκέπτες του.

Το Έργο PROSFORA υλοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (85%) και από Εθνικούς Πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για τη πλευρά της Ελλάδας (15%).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου PROSFORA ανέρχεται σε 635.516,32 €

https://prosfora.project.uoi.gr/