Προσλήψεις εκπαιδευτικών στο Αρσάκειο Ιωαννίνων

Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία για τις ανάγκες των Αρσακείων Σχολείων στα Ιωάννινα θα προσλάβει εκπαιδευτικούς για τις εξής ειδικότητες:

– Φιλόλογο (ΠΕ02)
– Μαθηματικό (ΠΕ03)
– Τεχνολόγο (ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ88, ΠΕ89)
– Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ06)

Απαραίτητα προσόντα:
Βαθμός πτυχίου «Άριστα» ή «Λίαν Καλώς»
Διδακτική εμπειρία
Εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] μέχρι και την Παρασκευή, 9 Ιουλίου 2021.