Σπουδαία ευρεσιτεχνία για φακούς επαφής στο Χημικό Ιωαννίνων

Νέες υδρόγελες για την ανάπτυξη στείρων φακών επαφής με σκοπό την οφθαλμική χρήση, κατοχύρωσε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας η επιστημονική ομάδα του Εργαστηρίου Βιολογικής Ανόργανης Χημείας του Τμήματος Χημείας, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων υπό το συντονισμό του Καθηγητή Σωτήρη Χατζηκακού.

Η εφεύρεση προέκυψε στο πλαίσιο του της συμμετοχής του εργαστηρίου Βιολογικής Ανόργανης Χημείας στη δράση «Ερευνώ-δημιουργώ-καινοτομώ», με κοινοτική χρηματοδότηση. Την ερευνητική ομάδα από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων μεταξύ άλλων αποτελούν οι δρ Σωτήρης Χατζηκακού, καθηγητής Χημείας, δρ Χριστίνα Μπαντή, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Χημικό Ιωαννίνων, δρ Νίκος Κουρκουμέλης αναπληρωτής καθηγητής Ιατρικής Φυσικής -Βιοφυσικής και δρ Χριστίνα Παπαχριστοδούλου ΕΔΙΠ, τμήμα Φυσικής.

Επίσης, στην ομάδα συμμετέχουν και μεταπτυχιακοί φοιτητές του διαϊδρυματικού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Ανόργανη Βιολογική Χημεία» που λειτουργεί στο τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με τη συμμετοχή όλων των τμημάτων Χημείας της Ελλάδας και της Κύπρου.